Wie vergeeft,

lieve vriend of vriendin,

wordt vergeven. Dit is de eeuwige wetmatigheid: "u krijgt wat u geeft, u oogst wat u zaait, u treft wat u uitricht". Begin vergeving te geven en u ontvangt vergeving. Sterker nog: u ontvangt geen vergeving, als u niet zelf vergeeft. Christus zelf als Gods Zoon, is kampioen vergeven, de alfa en omega, de eerste en laatste. God de Vader is vergeving in ultieme vorm, want Liefde rekent het kwade niet toe, 1 Cor.13:5. Daarom betekent wandelen met God: elke seconde vergeving aanbieden en ontvangen. Het betekent tevens dat het wraakzuchtig ego in rook opgaat. Wat is dat een klein prijsje voor permanente vrede! Ontstaat er ruzie tussen twee mensen, als één, zoals aartsvader Abraham destijds met de herders van Lot, absoluut weigert daaraan mee te doen? Warme groeten met passie en plezier.

 

Geef ons heden ons dagelijks brood

F.O. 27-12-2002

terug