Vrijheid

 

1. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:2.

de wet van de Geest des levens brengt iemand tot absolute vrijheid in het allesomvattende "lichtgeven",

2. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen,

niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt-

hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Jak.1:25.

3. wie in de dagelijkse praktijk het beste zoekt voor wie dan ook

ontdekt deze fascinerende wet:

jij ontvangt heel concreet het beste door zelf het beste te geven

want

 die grandioze wet berust op drie fundamenten, pijlers en universele kwaliteiten:

a. affectie

b. empathie

c. compassie

en

zo leef ook jij bevrijd door het Woord van en/of Boodschap door en/of Goede Nieuws van Jezus

toonbeeld van vrijheid

terug