Geloof

 

Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. Marc. 11:24.

de geloofsvonk doet het hart ontbranden in vreugde

terug