Werkloos en wat nu?

Lieve vriend(in),

in januari 2003 hebben zich 29.000 nieuwe werklozen ingeschreven bij de Centra voor Werk en Inkomen in ons land. In de maand ervoor waren dat er al 16.000 mensen. Dus in twee maanden tijd totaal 45.000 mensen uit evenzo veel gezinnen. Dit grote aantal is een schrijnende zaak, die roept om een hulpverlenende reactie. Na mijn herseninfarct in 1994 ben ik zelf ongeveer 7 jaar werkloos geweest. Graag wil ik speciaal u vanuit die ervaring zeven gratis tips aanreiken.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Tip 6

Tip 7

zie uzelf dagelijks in gedachten lopend onder en door de overwinningsboog

F.O. 11-2-2003

terug