Weldadig,

lieve vriend(in),

weldadig is de stilheid

een bron van energie

weldadig ook de wijsheid

als ultieme synergie

beleef het leven telkens nieuw

en ga floreren

verlaat je verstand als dode kieuw

ga toch inzicht vermeren

weldadig door geestdrift en affectie

een stuwende sterkte in mij

op weg naar ultieme perfektie

de egodood maakte mij vrij

ga weldadig leven

en word stil

een transformatie beleven

boven je verstand, emoties en wil

F.O. 20-6-2003

terug