Wat is waarheid

lieve vriend(in)?

Bestaat er wel objectieve en absolute waarheid?

1. In de fysieke en fysische wereld, die van ons lichaam, luidt het antwoord: wis en waarachtig! Massa, ontstaan uit energie, is objektief want het aantal atomen en hun afmeting liggen vast en liegen niet. Die atomen produceren op hun beurt een zwaartekrachtveld als universele, onbetwistbare wetmatigheid. Zwaartekracht en gewicht zijn wel subjektief. Die hangen af van de positie van de massa in het heelal. Ons eigen lichaam, bestaande uit multimiljarden atomen weegt in de ruimte, bijv in de spaceshuttle niets, maar op aarde bijv. 75 kg.

2. In de psychische wereld, die van onze ziel, luidt het antwoord: nee! Alle deugd en waarheid is subjectief en relatief, afhankelijk van omstandigheden, relaties en plaats. Er bestaat zoiets als geveinsde liefde en gewilde nederigheid, dus die beide zijn evenmin absoluut en objectief. Het recht als menselijke constructie valt ook daaronder, want in het recht gaat het om afweging van subjectieve belangen.

3. In de wereld van de pneuma, die van onze geest, luidt het antwoord: wis en waarachtig! Die absolute waarheid ligt verborgen in stilheid, leegheid en armoede bestaande uit een bewust en stil niets-zijn, niets-hebben en niets-weten. Die toestand is direkt verbonden met het Al, zijnde de Godheid.  Daarom sprak Christus als eerste uitspraak in de zgn bergrede: "Zalig zijn de armen van geest want hunner is het Koninkrijk der hemelen, zijnde Godsbewustzijn en Gods volheid". Matth. 5:3. Deze geconcentreerde kernuitspraak van Christus vind ik wonderschoon, fabelachtig in eenvoud en allesomvattend. De grandioze apostel Paulus, als opgeleid jurist, zegt het zo: "Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods". Rom 8:2. Dit vind ik even fabelachtig en kernachtig schoon. Over deze geestelijke wetten valt m.i. niet te discussiėren. Die zijn absoluut geldig, ten allen tijde, voor iedereen en in alle omstandigheden.

Mag ik u adviseren op zoek te gaan naar Godsbewustzijn en de illusie achter u te laten. Vriendelijke groeten met passie en plezier.

een wonderschoon tafereel van kalmte en licht!

F.O. 13-10-2002

terug