Wat is de zin?

40 jaar ken ik je al als een lieve broeder en vrind

met je open karakter als een magneet

door vele mensen gewaardeerd en bemind

trok je mensen en klanten aan bij de vleet

vanavond zat ik aan je bed in Enschede

verlamd door een dwarslaesie na een plotse val

was je stil, bleek met vele kaartjes om je heen

je situatie en lijden smaakt bitter als gal

we spraken over hoop die doet herleven

God stopt nooit, wordt eeuwig door Zijn wil voortgedreven

blijf dus één met die scheppende kracht

en geloof in een wonder door Zijn helende macht

al wat je als mens bidt en begeert

mag je voor het geschiedt, al gerealiseerd beschouwen

voor die prachtige wet van boven

kunnen wij alleen de Schepper loven

ik ondersteun je in dit immense lijden

wat kan en mag ik tegen je fluisteren

het wonder van God zal je zeker bevrijden

laten we steeds beter leren kijken en luisteren

Blijf je temidden van dit smartelijk lijden

voortdurend in de levende hoop verblijden

oefen steeds geduld in deze moeilijke tijd

vertrouw op Christus en Zijn heerlijkheid

 

elke cel in je lichaam wordt minstens éénmaal per 7 jaar vernieuwd

daarom blijf ik vertrouwend in jouw genezing zeer benieuwd

wordt het 7 jaar, 7 maanden, 7 weken of minder

jouw bevrijding van alle pijn en hinder

zie jezelf permanent de Jacobsladder op en neer bewegen

beleef dat beeld in je geest telkens weer

vertrouw op de genezende krachten van Gods zegen

zonder enige twijfel daalt die zeker op jou neer

vraag Job naar de zin van het lijden

en vergeet ook Jezus niet te vragen

in dit aardse tranendal hebben wij te strijden

totdat de eeuwige zon in ons zal dagen

Niemand heeft grotere Liefde voor zijn naaste, dan wie zichzelf identificeert met diens lijden.

F.O. 2-1-2004

terug