Waar ontmoet u,

lieve vriend(in),

God? Waar is zijn verblijfplaats? En wie is Hij? Elke voorstelling en gedachte van mij doet Hem te kort. Hij is een eeuwig "zijn" in absolute stilheid, een Alles in allen, een besef en bewustzijn, ver voorbij elk menselijk begrip. Hij is niet mannelijk, noch vrouwelijk, maar een eeuwige zachte koelte, een allesdoordringende stille kracht, een eeuwig stralend en meedelend zwijgen, ver voorbij de menselijke wil, verstand en gevoelens. Hij is het eeuwige Al, waarmee u in kontakt komt door af te dalen in het niets. Dat is in het begin zo pijnlijk, wegens overlevingsdrang en egohandhaving in allerlei vormen. De volmaakte Liefde echter drijft alle vrees uit en nog veel meer. Op deze site gaat het over die volmaakte Liefde als uw eeuwige bestaansgrond. Kies daarom Christus als uw coach. Word zijn discipel, laat los wat u knelt en treedt Zijn absolute vrijheid binnen. U vindt Hem in de diepste kern van uw wezen. Word superzalig. Warme groeten met passie en plezier.

op weg naar de top, ver boven de bomengrens.

F.O. 31-10-2002

terug