Waarom

lieve vriend of vriendin,

is verlossing nodig?

Omdat

1. de homo sapiens met zijn kennis van goed en kwaad tot alles in staat is gebleken door zijn begeerte naar macht, geld en status.

2. de geschiedenis een onafgebroken stroom van conflicten, oorlogen en tragedies laat zien.

3. deze gevaarlijke mens verlost dient te worden van zijn ego.

Wie verlost?

 1. Christus is de oplossing en biedt bevrijding van de bezitsdrang en begeerten door zijn kruis en opstanding.

2. ga door Hem het weldadige leven ervaren, daal af in de bron van levend water en kom tot stilheid.

3. Ieder dient geholpen te worden zich te identificeren met Christus, want Hij doet Zijn werk.

Hoe vindt verlossing plaats?

 Niet voor niets zegt God: "Door bekering en rust zul je verlost worden". Jes 30:15.

 

F.O. 10-9-03

terug