Lieve vriend(in),

Mag ik je attent maken op een prachtige uitspraak en belofte:

 "En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt." Jes. 58:11.

Wat betekent dit concreet anno 2003 in je leven van elke dag?

1. Je staat open voor alle soort adviezen voor verhoging van je eigen levenskwaliteit qua geest, ziel en lichaam

2. Je verwerft doortastende volharding in tijden van tegenspoed om je doel te bereiken: volmaakt te zijn in de Liefde

3. Je bezit een onuitblusbare ijver om je naaste wel te doen en te inspireren

door volharding naar de top

F.O. 9-4-2003

terug