Verslingerd

lieve vriend of vriendin,

 

'k ben verslingerd aan de Liefde

'k ben verslingerd aan het vuur

'k ben verslingerd aan de eeuwigheid

in mij aanwezig elk uur

 

'k ben verslingerd aan de zon

'k ben verslingerd aan de maan

'k ben verslingerd aan de bron

't onmogelijke heeft God voor mij gedaan

 

'k ben verslingerd aan de wijsheid

'k ben verslingerd aan het licht

'k ben verslingerd aan de stilheid

voor Christus ben ik totaal gezwicht

 

wees overwinnaar met Hem

F.O. 25-8-2005