Verbrand

lieve vriend of vriendin,

verbrand door begeerte

verteerd door de gloed

kreeg hij oog voor het verkeerde

overmeesterd door overmoed

de ander kreeg de schuld

van het eigen falen

hij kreeg een dikke bult

kits waren zijn verhalen

ontnuchterd door de klappen

de brand werd geblust

gestopt met heen en weer sappen

werd liefdevol geven zijn lust

F.O. 30-1-2004

terug