Uw oase,

lieve vriend(in),

in deze turbulente tijd bestaat uit: stil, stilte en stilheid. Innerlijk wel te verstaan. Ga dus in op de uitnodiging van Jezus: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht." Matth. 11: 28-30. Die rust en stilte propageer ik. Verkwik uw ziel, leer discipline ( het juk) en ga in de leerschool van de van harte zachtmoedige en nederige Jezus. Volg zijn prachtige woorden, pas ze toe, bezoek uw innerlijke oase van levend water. Warme groeten met passie en plezier.

midden tussen rotsen en woestijn: een stille en levende bron

F.O. 23-2-2003

terug