Twee of drie mensen,

lieve vriend(in),

die samenzijn in de naam van Christus is voldoende! Dan is Hij zelf in hun midden! Christus zelf vormt dan het bezielende middelpunt en is het kern- of bindende element tussen die twee of drie mensen. Hijzelf staat als middelaar tussen hen in. Geen enkel lid hoeft zich dan bedreigd of minderwaardig te voelen, want de veilige communicatie verloopt via Hem. Mag ik u uitnodigen met een groepje van twee of drie mensen in de Naam van Christus bij elkaar te komen, samen te bidden Ún de Bijbel te lezen en te laten spreken. Bij grotere aantallen dan twaalf mensen verdwijnt Hij meestal en komt "een ander" de boel verstoren. Uitgebreide ervaring heb ik met beide groepen. Warme groeten met passie en plezier.

wat een beauty twee!

F.O. 19-10-2002

terug