Twee eenheid

 

 Overweldigd door Liefde

die de ziel doorkliefde

Wat in zuiver wezen binnenkwam

is de eeuwige Liefdesvlam

Stuwt een niet te stuiten tranenvloed

uit het diepst van het gemoed

geneest angst, verlies en pijn

verenigt in een transparant samenzijn

't Eeuwig verbond tussen zielen

die in aanbidding samen knielen

 vrijgemaakt in ruimte en tijd

op aarde begint de eeuwigheid

  

twin souls

F.O. 23-2-2003

terug