De tweede dood

Lieve vriend(in),

Vandaag ontving ik een machtige belofte van Christus voor u: "Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden." Openb. 2:11. Integendeel, de tweede dood brengt u eeuwige rijkdom, het brengt u het Koninkrijk der hemelen, het brengt u Godsbewustzijn en eeuwig inzicht. En dat alles terwijl u met beide benen op deze aarde staat, in het hier en nu. Als uw ego door de tweede dood in rook opgaat, ontdekt u in die stilheid uw ware Zelf, zoals u bedoeld bent. Eigenlijk is het ego een illusie van de ziel. Uw nieuwe Zelf is de echte werkelijkheid. Wie overwint doet die grandioze ontdekking. Tussen de illusie van het ego en de werkelijkheid van het nieuwe Zelf ligt het dal van diepe duisternis, het dal des doods: de woestijnperiode. Dat klinkt negatief, maar Christus zegt: u zult geen schade lijden! Dat is de ervaring van vele, vele getuigen. Vandaag wens ik u een schitterende dag toe met deze prachtige troost.

zie de eerste reactie van de ervaren surfer aan de rand: terugdeinzing en

 evenwicht zoeken voor daadwerkelijke overwinning van de vele meters hoge barrière!

F.O. 5-10-2002

terug