Treed binnen,

lieve vriend(in),

met uw nieuw verworven Godsbewustzijn in de Al-wereld van de eenheid met God. Verlaat voor eens en altijd de innerlijke, onrustige wereld van de tweeheid met conflicten, tegenstrijdigheid van belangen, aangeleerde vijandschap, armzalige betweterij, het jammerlijk afgunstig loeren, het karige gevoel van sympathie en antipathie en de diepe splijtende lust tot het willen overtreffen van anderen. Laat uw ziel zinken in deze eeuwige Al-zee van liefdevolle eenheid en wijsheid, die de vlammen doet doven van al uw lagere lusten en begeerten. God brandt van verlangen om die diepe, eeuwige zaligheid en weldadige stilheid met u te delen. Doe uzelf dan niet te kort. Met uw beide benen op deze aarde mag u innerlijk naderen tot deze onovertroffen rijkdom. Laat uw ego toch los en in rook opgaan. Word uw nieuwe zelf. Keer bewust terug naar de oorsprong van uw onbewustheid en reine onschuld.  M.a.w. wordt zo arm van geest toen u nog slechts als gedachte in Gods hart bestond en nog niet in lichamelijke staat geboren. Word, zoals Christus het zei, als een kind. Op deze droeve dag van de bijzetting van prins Claus wens ik u het allerhoogste geluk toe. Vriendelijke groeten met passie en plezier.

Bestaat er een schitterender voorbeeld van onschuld?

F.O. 15-10-2002

terug