Strijdbaar,

lieve vriend(in),

optreden in de oprechte geest van Christus doet u overwinnen. Dat is uw houvast. Het leven in deze wereld is een permanent gevecht om mentaal, psychisch en fysiek te overleven. Eronder doorgaan is niet de bedoeling. Er bestaan tal van bedreigingen, externe en interne. Mag ik u daarom uitnodigen te volharden en het nooit op te geven, maar u te vullen met gedachten van hoop en geduld. Hoop op verandering, hoop op uitzicht, hoop op troost, hoop op overwinning, hoop op de goede afloop en hoop op een betere wereld. De schijn werkt nog tegen, maar er zit Iemand op de troon, die het laatste goede woord heeft. Warme groeten met passie en plezier.

op zoek naar zijn baas.

F.O. 27-10-2002

terug