Stil

lieve vriend of vriendin,

Zwijg en wees stil:

de rode zee splitste zich

de muren van Jericho vielen

de storm boven en golven van het meer vielen stil

want de Heer strijdt voor jou, Exodus 14:14.

wie kan liefdevol inzicht weerstaan?

F.O. 28-8-2003

terug