Spelvreugde,

lieve vriend(in),

met veel humor en plezier geeft het leven met Christus in God. Als u, net als ik, kunt zeggen: "Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk", weet u wat ik bedoel. Dan gaat u nooit meer naar uw werk om te werken, maar om te spelen. Christus leert u spelen, niet zwoegen. Hij was en is de grootste levenskunstenaar ooit. Hij leert u zuivere levenskunst, plezier en lachen. Hij staat, als de wijsheid, beschreven in Spreuken 8:30 en 31: "Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was één en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was met de mensenkinderen". U bent net als Christus, Gods oogappel. Laat u dus door Hem herscheppen en transformeren. Die metamorfose wens ik u met alles wat in mij is van harte toe.  Let op de juiste volgorde 1. voor zijn aangezicht, 2. de gehele schepping en 3. de mensenkinderen. Kies ook die prioriteit. Begin altijd eerst in opmerkzame stilheid voor Gods aangezicht: groei naar het allerhoogste vocale, visuele en auditieve bewustzijn! Kom zo één en al in verrukking, vol van geestdrift en vurige liefde, dan komt de rest vanzelf. Warme groeten met passie en plezier.

Vang Gods woorden op in uw hart!

F.O. 14-10-2002

terug