Schaduw,

lieve vriend of vriendin,

Korte meditatie over: "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis" 1 Joh.1:6

in het duister is geen licht

en zie ik alles als donker

niets heeft een schaduwkant

in het licht is geen duister

het licht zet een schaduw

achter alles wat het beschijnt

de zon heeft geen schaduw

de beschenen maan voor de helft

aan elk door het licht beschenen

voorwerp op aarde kleeft een schaduwkant

elke menselijke gedachte of eigenschap heeft een schaduwkant

liefde - haat

sympathie - antipathie

voorkeur - afkeuring

positieve discriminatie - negatieve discriminatie

voor - tegen

vriendschap - vijandschap

enz

in het licht van God verdwijnt deze tegenstelling

alles is eeuwig licht en in het licht zonder enige schaduw

daarom is het raadzaam je geest te ontledigen van

alle voorkeuren en alle soorten discriminatie:

bezie ieder als een kostbaar schepsel

met behoeften en noden, waaraan jij en ik iets kunnen en mogen doen

kortom: wandel in het licht, zoals Christus in het licht is. 1 Joh.1:7

F.O. 3-11-03

terug