Rolstoel

lieve vriend of vriendin,

zijn spraak verdween

niet goed ter been

zonder richting en gevoel

bijkans in een rolstoel

compleet kapot

koud tot op het bot

als een melaatse

geschuwd en verlaten

gewond als wild

honger niet gestild

uiteengereten

als ontrouw bemeten

in de woestijn

alleen zijn

God zag z'n lot

schiep nieuw genot

op tijd gered

de bakens verzet

uit stralend licht

 tot nieuw inzicht

 door lijden

naar bevrijden

in heel 't leven

Licht geven

F.O. 17-2-2004

terug