Pret

lieve vriend of vriendin,

 

een natie met affectie

een jeugd met geestdrift

een samenleving met inzicht

stilheid en vertrouwen

een school zonder discriminatie

liefdevol inzicht

een plein met zingende mensen

Godsbewustzijn

F.O. 3-8-04

 

terug