Pijn

lieve vriend of vriendin,

hij leeft in rijk willen zijn

ik lijd pijn

houdt van schone schijn

hoe kan ik iets voor hem zijn

hij is zeer begiftigd

ik lijd pijn

denkt ook vergiftigd

zijn probleem is mijn

hij mist de boot

ik lijd pijn

is zonder levensbrood

ik ween en kwijn

twee gezworen vijanden in vrede naast elkaar

F.O. 29-1-2004

terug