Overgave

hij opende zich voor de eeuwige Liefdesgeest

verzwolgen in het zuiverste Licht

gloeien de ogen van zijn aangezicht

als een wonderschoon vreugdefeest

op dit nieuwe en levende pad

bevrijd van ketenen en boeien

vindt hij telkens wat

hem intens doet gloeien

de heilige Adem drijft hem voort

voortdurend in alle situaties geleid

met een diepe vrede ongestoord

weet hij zich eenvoudig bevrijd

 

F.O. 8-1-2004

terug