De wet van de opwaartse kracht

Iedereen weet dat een steen onder water lichter weegt. Hoe komt dat? Er is onder water een naar boven gerichte kracht die op de steen werkt. Die kracht is gelijk aan het gewicht van het verplaatste water. Hoe omvangrijker de steen, deste groter die kracht omhoog.

Die wet, naar de ontdekker Archimedes genoemd, heeft zijn equivalent in de wereld van God. Kort gezegd: in Christus werkt het principe van de opwaartse kracht.

De profeet Jesaja voorzag deze wet al en noemt dit in Jes. 40:31. "Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugels als arenden; zij lopen en worden niet moe; zij wandelen, maar worden niet mat." Er gaat dus een opstuwende kracht in u werken door geloofsvertrouwen in God. Er ontstaat thermiek.

Ontdek deze wet, verdiep u erin en bovenal pas 'm door Godsvertrouwen in uw specifieke omstandigheden toe. Misschien roept u dan op een dag, net zo enthousiast en geestdriftig als Archimedes destijds naakt rennend uit het zwembad riep: "Eureka, eureka" (ik heb het gevonden, ik heb het gevonden). Van harte gun Ik u deze ontdekking.

terug