Opgejaagd

lieve vriend of vriendin,

het ritselt in het kreupelhout

de angst en vage schimmen

hebben het zo opgejaagd

en leeggemaakt van binnen

de sluimerende achterdocht

in het schimmig duister

heeft het zo opgevreten

 waar is nu de vroegere luister

in paniek weer teruggekeerd

werd het offervuur te heet

met de ziel zo erg bezeerd

en verwijten bij de vleet

de knagende vrees deed vluchten

en met onverlichte zinnen

bleef het steeds gevaar duchten

zowel buiten als van binnen

angst, wantrouwen en vrees

hebben veel kapot gemaakt

voeden een knagend beest

en liefde wordt verzaakt

de leeuw van Juda heeft overwonnen

in doodsverachting werd afgerekend

met wat door verstand werd verzonnen

besef nu wat dat voor jou betekent

vrij om te vertrouwen

vrij om te beginnen

vrij om te bouwen

en creatief beminnen

F.O. 22-3-2004

terug