Ons

lieve vriend of vriendin,

 

niet

wij en zij

geen winners en losers

geen vrienden en vijanden

geen begunstigden en slachtoffers

geen voor- en tegenstanders

van secundaire doelen

wel

wij allen

wij samen

wij als team

wij als win-win mensen

wij met samenbindende kwaliteiten

wij als universele geestelijke broederschap

in het LICHT

als warme pleitbezorgers voor

1. het Christusbewustzijn

2. de apostolische passie

3. de universele broederschap, die creatief, constructief en proactief is en zó handelt

 

belangrijkste kenmerk van deze onaardse broederschap is de kubusstructuur uit Openbaringen 21 en 22:

de gelijkheid uitgedrukt in gelijke lengte, breedte én hoogte itt de aardse pyramidestructuur met machtsmisbruik en ongelijkheid

 

Zeer opmerkelijk zag Abraham, de vader van de gelovigen, reeds uit naar de kubusvormige transparante stad met fundamenten van o.a. vrijheid en gelijkheid.

 

 

Ik zie die stad geheel transparant

van binnen en van buiten verlicht

als een kristalheldere diamant

intens stralend door liefdevol inzicht

 

 

F.O. 7-8-04

 

terug