Niet ik, maar Christus,

Lieve vriend(in),

zoals beschreven in de zeer revolutionaire tekst Galaten 2:20 betekent drie achtereenvolgende stappen:

1. Verlies van identificatie met het ego met verwerving van vergeestelijking: je ontdekt dat je een geestelijke dimensie bezit.

2. Verlies van identificatie met de gaven met verwerving van vergoddelijking: je ontdekt dat je een goddellijke dimensie bezit.

3. Verlies van identificatie met de god met verwerving van vermenselijking: je ontdekt dat je een menselijke dimensie bezit.

Resultaat: het betekent je eeuwige persoonlijke liefdevolle innerlijke koningschap met het absolute einde van alle boosheid, hebzucht en zelfzucht.

Warme groeten met passie en plezier.

Identificeer je met de dood van Christus en verwerf (ontdek) je eigen eeuwige innerlijke Kroon!

F.O. 9-5-2003

terug