Mijn beste Advies

Lieve vriend(in),

Deze site bevat gratis informatie voor u. Het gaat mij alleen om u en zeker niet om uw geld. U bent een zeer kostbaar en uniek persoon. Naast uw lichaam, gevoel, verstand en wil bezit u een geestelijke component: stil en onzichtbaar. Het leukste op aarde is m.i.: mentaal of geestelijk groeien naar een steeds hoger bewustzijn. Die weg voert van dierbewustzijn via zelfbewustzijn naar Godsbewustzijn in een ongekende vrijheid. Dat proces vormt mijn passie, elke seconde van de dag. Steeds meer wonderen van liefde en inzicht ontdekken, maar ook de gevaren zien en bovenal ontdekken: het grootste wonder bent uzelf. De schat die mij ontdekt is, wil ik met u delen door u aan het zoeken te krijgen. Wie zoekt zal vinden! Er is nog zoveel onbekend en onbewust, op talrijke terreinen. Kom in het bezit van een pioniersgeest, neem mentaal afscheid van de dominantie van vergankelijke zaken, vooral van uw ego en richt u op de wezenlijke kern in uw binnenste. Daar schuilt het! Wat is dat dan? Dat gaat uw steilste verwachting en mijn beschrijving verre te boven. Daar is de hemel met Gods troon, daar ligt alles voor u klaar. Luister naar wat God zegt: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet." Jer 33:3. Begin net als een kolibrie uw geest in stilheid te richten op God: de kern van uzelf en van alles en allen om u heen. Mijn diepste wens voor u is daarom dat u geopende ogen van uw hart krijgt voor de wereld van God, die schuilt achter absolute stilheid en absoluut vertrouwen. Die twee zaken, dus stilheid en vertrouwen, vormen het voertuig naar het grote mysterie. Ik wens u al het goede en veel succes. Vriendelijke groeten.

Woont u al op de top van het hoogste bewustzijn?

F.O. 15-1-2003

terug