Meer dan welkom

 

Hemelvaartsdag 2000

na een zeer bijzonder bezoek bij en opgedragen aan een lieve stervende vriend en broeder.

 

Wanneer alle stemmen verstommen

menselijke gedachten tot hun einde komen

voel ik mij in die stilte veilig

bij de eeuwige stem, zo uniek en heilig

 

Na het smartelijk lijden en de pijn

bevrijd van alle show en schijn

verbonden met mijn Heer en Koning

blijft Hij mijn eeuwige troost en woning

 

Jezus woorden blijven verder klinken

als ik in de diepte dreig weg te zinken

grijpt Hij stevig mijn bevende hand

brengt mij veilig naar de overkant

 

Welkom klinkt zijn troostende woord

na alles wat ik heb gehoord

is dit mijn ultieme bevrijding

geef ik mij over aan zijn goede leiding

 

Het aardse afscheid is nu vergeten

door dit nieuwe zien en weten

mijn ziel is vol verlangen

door eeuwige Liefde bevangen

 

Al het oude is nu echt voorbij

in t eeuwig geluk bevind ik mij

diepe pijn, vele tranen en afscheid

zijn dan verdwenen voor altijd

 

F.O. 1-6-2000

 

terug