Magistraal,

lieve vriend(in),

koninklijk en fenominaal zijn de drie overwinningen van Christus in de Woestijn(Matth 4), in Getsemanť(Matth 26:36) en tenslotte op Golgotha(Matth 27:33). Het lagere begeren in zijn twee kernen: de dominantie van dierbewustzijn en onafhankelijk zelfbewustzijn, werd door God in Christus, als mens, teniet gedaan en dit werk vond zijn voltooiing in de voleinding van zijn derde kern: afhankelijk Godsbewustzijn, als God, toen Christus op het kruis vlak voor Zijn dood riep: in Uw handen beveel ik(als bewustzijn) mijn geest, na dertig jaar aards verblijf volledig onbevlekt door de zonde. Dit innerlijk werk mag en kan ook in u en mij plaatsvinden op de koninklijke smalle, individuele weg naar de verlichting en volmaking. Dit is het onbeschrijflijk heerlijke en goddellijk doel dat Christus voor u en mij steeds voor ogen heeft: "Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." Matth. 5:48. Het is de moeite waard om een discipel van Christus te zijn. Ontdek de immens grote waarde van uw spirituele rechten. Laat u elke dag inspireren en mentaal voeden tijdens uw persoonlijke audiŽntie bij de Allerhoogste, zonder tussenkomst van enig (op geld beluste) leider. Ik wens u alle goeds toe.

Innerlijke structuur van zielekernen.

F.O. 28-9-2002

terug