Liever,

lieve vriend of vriendin,

 

er is een geheim zo groot

wat betekent het te sterven

steeds speelt immers de dood

hoe Gods heerlijkheid beŽrven

de fysieke dood lijkt het einde

maar dat is slechts schijn

de huls keert tot het stof

je geest tot 't eeuwig samenzijn

er blijft verschil tussen licht en duister

voor, in en na dit leven

jij bent geroepen tot eeuwige luister

en hoeft echt niets te vrezen

wat is licht en wat is duister

bekijk toch Christus Jezus en luister:

"wees getrouw tot de dood

en ontvang de eeuwige kroon des levens"

wees daarom trouw aan God

en ook trouw aan jezelf

wees trouw aan 't gebod

trouw aan je hogere en diepste Zelf

de wet van de geest des levens

maakt je vrij, vredevol en trouw

is de heldere bron des levens

voor elke man en vrouw

zo eenvoudig en direkt

houd je aan die gouden regel

ontdek het ongerept

onder Zijn veilige zegel

liever sterven dan overtreding

liever dood dan uit het licht

ik kies liever ontmanteling en vernedering

levend voor Zijn aangezicht

liever onrecht lijden dan onrecht doen

liever eigen belang verliezend

in plaats van kwaad het goede doen

te allen tijd het Licht verkiezend

kun jij na zovele eeuwen

niet iets beters verzinnen

dan steeds reageren zoals leeuwen

op wraak belust van binnen

verlaat die duistere dwaasheid

en laat liefdevol inzicht toe

wordt vervuld met vredevolle wijsheid

in het goeddoen nimmer moe

F.O. 25-4-2004/21-03-2012

terug