Leugen

Lieve vriend(in),

"God is waarachtig, elk mens leugenachtig", zegt de Bijbel. Dat klinkt cru, maar de geschiedenis toont het gelijk van die uitspraak. Leugen zit ingebakken en liegen lijkt een voordeel, maar is het niet, zeker niet op lange termijn. "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel". Vroeg of laat wordt de waarheid zichtbaar en dan blijkt het verschil. Die ontmaskering werkt heilzaam bij erkenning. Meer zelfkennis leidt tot inzicht en tot het mogelijk kiezen van een meer oprechte mentale instelling. "Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend". Psalm 51:8. Waarheid en wijsheid horen bij elkaar, leugen en dwaasheid trouwens ook. Het blijft zaak steeds alert te blijven, want spreken met twee tongen en leven met twee gezichten ligt op de loer. Uiteindelijk groeien we na erkenning van fouten, misstappen en blunders naar waarheid, echtheid en transparantie, zoals bij een kristalheldere diamant. Eerlijk duurt het langst en integriteit bekroont relaties.

Gebed

terug