Leer spelen met jouw twee polen

lieve vriend of vriendin,

 

jij en ik bezitten een mannelijke en vrouwelijke pool

die elk hun eigen krachtveld uitstralen

 

die polen zijn bij elk mens niet van gelijke sterkte

de mannelijke kan dominanter zijn dan de vrouwelijke en omgekeerd

 

de grote levenskunst in de omgang met medemensen bestaat erin om telkens

op de juiste manier afgestemd te zijn op die twee polen van de ander

 

dat vereist oefening

en dagelijkse training

en leidt tot wonderbare resultaten

 

jij wordt bemind door ieder naar de mate waarin jij dit spelletje beheerst

 

let op: in theorie is het eenvoudig

als de ander, bijv collega, een sterke mannelijke pool heeft moet je daar niet

met jouw eigen mannelijke pool op reageren, want dat geeft makkelijk ruzie en conflict

leer dan liever tegemoetkomend reageren door jouw vrouwelijke pool

 

er zijn dus telkens vier polen aanwezig in het samenspel met iemand anders

die tot harmonie moeten worden gebracht

 

ik vind dit dagelijks een prachtig spel

 

F.O. 18-2-2006