Laat uw hart,

lieve vriend(in),

getroost en in Liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht in het geheim van God, dat is Christus, waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zegt de opmerkelijke apostel Paulus in Kol. 2:3 over het doel van zijn zware inspanning voor zijn vrienden. Het beschrijft perfekt zijn missie: troosten, verenigen en verrijken. Wat is het ook nu nog de moeite waard het eigen belang te offeren voor deze verheven missie. 1. Troost mensen in hun nood, 2. verenig hen in de Liefde en 3. verrijk hen met een volledig inzicht. Wees als een doorboorde parel aan een snoer met doorboorde parels. Warme groeten met passie en plezier.

 

schitterende doorboorde parels!

F.O. 10-12-2002

terug