Laat ons

lieve vriend of vriendin,

 

laat ons spelend leven in het Licht

ons verheugen voor Zijn Aangezicht

goed leven en elkander laten leven

gunnen en steeds blijven geven

laat ons samen feestmaal houden

met oprechte vrienden

steeds communicerend vriendschap vieren

met zoekende reine zielen

het machtsdenken laten we varen

in politiek, economie en religie

eenvoud van Christus zal ons bewaren

tot ieder roepen wij: "Kom en zie"

het oude egodenken is afgelopen

liefde drijft ons blijvend voort

wij zijn in elkaars huid gekropen

die hemel is een prachtig oord

in het licht wijkt machtswellust en ego´sme

kookt en borrelt het levende water

hoe dood is daar het pessimisme

temidden van het vrolijke gekwater

deze versjes gaan over echtheid en eenvoud

een eindeloze diepte van wijsheid en affectie

een mateloze vrijheid door 't eeuwige behoud

met verrijkend leven en groei door zelfcorrectie

F.O. 1-8-2004

opgedragen aan L.

 

terug