Laat mij samen met jou ...

lieve vriend of vriendin,

 

in deze maatschappij triomfen beleven

in deze wereld hulpbehoevenden helpen

een wegwijzer zijn naar het HOGERE

af en toe razen om het onrecht

soms droef zijn om het vele verdriet

niet vergeten te juichen met pioniers

steeds liefdevol inzicht aanreiken

steevast anderen verrijken

ieder het allerbeste advies geven

 

wees gehecht aan het goede en afkerig van het kwade

 

F.O. 11-3-2005