Kind van

lieve vriend of vriendin,

 

jij bent een kind van de Vader

als evenbeeld van de Zoon

jij bent een kind van het heelal

met een heuse kroon

 

jij bent een kind van het leven

als liefhebber van mensen

naar het verlangen en streven

vervul jij wensen

 

jij ziet het wonder in zoveel dingen

tussen gouden parels blijf je verkeren

geboren om te dansen en te zingen

stilt Hij zelfs 't geringste begeren

 

jij bent een stroompje energie

in een onmetelijk veld van licht

en als een stukje synergie

in een kleurrijk pallet van inzicht

 

wees gehecht aan het goede Ún afkerig van het kwade

F.O. 15-9-2005