De kern

Elke lichaamscel bezit een kern, die alle eigenschappen van die cel in zich heeft. Zonder die kern sterft de cel. Ook in ons zonnestelsel staat de zon als kern in het centrum en vormt er het stralende middelpunt van. Neem de zon weg en alle leven op aarde sterft vroeg of laat uit. Tenslotte bestaat het atoom volgens Bohr uit een stilstaande kern van positieve en neutrale deeltjes met evenveel electronen, als bewegende negatieve deeltjes erom heen. Waar zou de kern in een mens zitten, hoe ziet die kern eruit en hoe krijgen we er toegang toe? Die kern is m.i. een absolute stilte en bevat al onze goede eigenschappen/deugden als verborgen energiŽn (positieve deeltjes) en bevindt zich in de grond van onze ziel. In de periferie erom heen bevinden zich evenveel slechte eigenschappen/ondeugden (negatieve deeltjes). De toegang tot onze kern krijgt u door stilheid en vertrouwen te oefenen: u zou zich er bewust in moeten oefenen uw geestelijk aandachtscentrum regelmatig in liefde te richten naar die stille en toch zo inspirerende kern, als levensbron: daarin bevindt zich alles wat u nodig heeft voor een zinvol leven met vreugde en voldoening. Ik zelf ervaar die kern in mij als een bron van liefdevol inzicht, dat mijn medemensen en mijzelf veel plezier brengt. Mag ik u uitnodigen het innerlijk pad te betreden en door oefening steeds een open positie in te nemen t.o.v. onze zielseigen kern. Samengevat: wordt verliefd in een permanente relatie met uw eigen unieke kern en laat de negatieve zaken in de periferie voor wat ze zijn. Zie hier een nieuwe visie op de kern van de ziel, door de fysica aangereikt.

F.O. 18-8-2002  

terug