Ken,

lieve vriend of vriendin,

Ken Christus als het leven

Ken Hem met je hart

Ken Zijn rijke geven

Ken Hem in Zijn smart

Zie Hem met je geest

Hoor Hem in je hart

Proef Hem met je ziel

Voel Hem in je smart

Leef het Christus leven

eenvoudig en oprecht

Ga overvloedig geven

wees als Hij een knecht

Vrijheid is Zijn wijsheid

Onsterflijk is Zijn Liefde

Beleef nu Zijn volheid

Vergeet al wat griefde

Aanbid de Schepper

in geest en overal

Leef vreugdevol

in vrede bovenal

F.O. 3-6-2003

terug