Uw kapitaal

is niet het geldbedrag op uw bank, maar de waarde van uw ziel. Die waarde bepaalt alle facetten van uw leven. In de kern van uw ziel schuilen enorme potenties en grenzeloze mogelijkheden, maar of die tot ontplooiing komen is uw keuze. Niemand dwingt u, zelfs GOD niet. God staat wel, als Dienaar, te popelen om uw ziel te verrijken en te veredelen. Dat veredelingsproces kan die waarde aanzienlijk verhogen. Wat verrijkt de ziel anders dan discipline in het aandachtig luisteren en schouwen naar God in de kern van uw ziel? Het noodzakelijke lijden veredelt daarnaast uw ziel in een eb- en vloedproces (loslaten en terugontvangen) en maakt haar los van zichzelf en eigen belang. U mag inzicht krijgen in de bijzondere waarde van uw ziel en het plan van God daarmee. Mijn tip: raak in deze (eind)tijd ge´nteresseerd in de ontwikkeling en verrijking van uw eigen ziel. Het transformatieproces luidt kort samengevat: "Verlies door de Liefde uw ziel en vind die verrijkt terug". Zoek God in de diepste kern van uw wezen. Veel succes daarmee.

liefde is: de paraplu ophouden.

F.O. 6-9-2002

terug