Jouw wezenlijke aard

lieve vriend of vriendin,

 

herinner jezelf telkens eraan dat jouw geestelijke natuur

 je wezenlijke aard is.

jij bent dus niet wat je voelt of denkt

bijv:

jij bent niet een slachtoffer ook al voel jij je een slachtoffer

 

wist je trouwens dat wiskunde een prachtig hulpmiddel is

om het verschil te leren kennen tussen de vermogens van je geest en die van je ziel

 

opgewonden emoties vertroebelen je kijk

net zoals golfjes de oppervlakte van een meer in beweging brengen

en het spiegelend effect tenietdoen

 

laat je dus niet in verwarring brengen

jouw echte gevoel ligt dieper dan je emoties

krijg door stiltemeditatie contact met je diepste kern

 

jouw zuivere inzicht overstijgt oneindig de golfjes van je meer

laat dat inzicht daarom liever samenvallen met jouw kern

 

laat je licht schijnen naar alle kanten

voor al wie beschenen wil worden   

 

F.O. 15-2-2006