Jouw ultieme zelfrealisatie

lieve vriend of vriendin,

 
De koninklijke weg naar jouw ultieme zelfrealisatie gaat via de drie stadia:

1. verinnerlijking

2. vergeestelijking

3. vergoddelijking

 

jij bent een god in het diepst van jouw ziel

volgens de woorden van Jezus zit het Koninkrijk der hemelen binnen in ons

Daar is dus de vindplaats

 

krijg contact met deze immense eeuwige schat door ARMOEDE van GEEST te cultiveren

 

maak je niet bezorgd in welk stadium jij bent, maar ga alsjeblieft op weg en blijf in ontwikkeling

oefen jezelf dagelijks door stiltemeditatie

jouw en mijn tijd is immers beperkt

 

onthou ook: de weg naar een doel is leuker dan het bereiken van dat doel,

want elk bereikt doel is een tussenstap naar het ultieme doel: jouw volledige godrealisatie

volgens de slotzin van de Bergrede:

Jullie zullen volmaakt zijn zoals de hemelse Vader volmaakt is.

die realisatie vindt in dit leven plaats via een eindeloze keten van gebeurtenissen in allerlei wisselende omstandigheden

waarin je wordt gekneed, geslepen en veredeld

 

F.O. 29-1-2006