Jouw missie

lieve vriend of vriendin,

 

ontdek jouw missie

ontdek jouw heldere bron

met het levende water

laaf je

douce je

vul je

plezier je

word levend water

 

de heldere bron zit in jou

F.O. 12-9-2005