Josef

beste vriend of vriendin,

 

En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en

 deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen.

 Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen

die in de gevangenis waren, aan Jozef toe, en

al wat daar te doen was, deed hij.

 De overste der gevangenis keek niet om naar

iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Here met hem was;

en wat hij verrichte, deed de Here gelukken.

Genesis 39:21-23

 

In de staatsgevangenis bleek Jozef een betrouwbare en

multi-inzetbare assistent van de overste van de gevangenis.

Hier ontving hij een belangrijk deel van zijn opleiding voor zijn latere broodmissie.

 

er blijkt telkens een gebrek aan betrouwbare mensen

  

F.O. 1-12-2006