Jezus Christus,

lieve vriend(in),

is zo geheel anders dan welke dorre filosoof, machtsbeluste politicus, stramme religieuze leider of bleke wetenschapper ter wereld dan ook.

 Uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Hij heeft ogen als vuurvlammen.

 Hij sprak en spreekt uit de goddellijke Liefde woorden van geest en eeuwig leven. Bij Hem verbleekt ieder.

 In het kruis van Christus, als onderscheidend teken, verschuilt zich de Wijsheid van God.

 Die eeuwige schat gun ik u van harte. Christus is de levenmakende geest.

 Hij brengt u tot Godsbewustzijn: de prachtige nieuwe levensdimensie voor u.

 Dat vraagt slechts een klein prijsje: de dominantie van uw zelfbewustzijn, als illusie, loslaten en opgeven.

 Dat betekent automatisch dat ook de dominantie van uw lichamelijkheid te gronde gaat.

 U wordt, onafhankelijk van omstandigheden een zielsgelukkig mens na een korte periode van pijnlijk lijden: het dal des doods, de woestijn, de opoffering en kruisiging van het ego.

 Toegroeien naar een steeds verder ontwikkeld Godsbewustzijn is het enorme voorrecht voor elke discipel van Christus:

er bestaat geen belangrijkere opleiding op aarde.

 Het is als het vertoeven van een arend hoog boven de aarde of als permanent verblijf op de top van een gigantische berg.

 Vandaag wens ik u een verdere verrijking toe met de onbaatzuchtige wijsheid en liefde van Christus.

Warme groeten met passie en plezier.

 

geniet van dit prachtige herfsttafereel!

F.O. 6-12-2002

terug