Tips

voor jonge mensen:

1. Accepteer Jezus Christus als coach en levensgids. Leer met Hem overwinnaar te zijn. Uit jezelf weet je niet wat goed of wijs is.

2. Kies een plezierige hobby, waarbij je vrienden kunt maken: bijv een sport in clubverband of muziekmaken met een groep.

3. Ga studeren om dienstbaar en dienstvaardig voor mensen te worden.

Kortom: ga in een pioniersgeest je eigen geschiedenis schrijven .

teamspirit en plezier

teamspirit en unieke schrijver van geschiedenis.

terug