Ik zal,

lieve vriend(in),

luisteren naar en juichen in God, kijken naar en jubelen in God. Want wat zie ik: "een God die eeuwige vergeving is". En wat hoor ik: "een God die eeuwig vergeving spreekt". Die God omarmt mij en ik omarm Hem. Daarom vergeef ook ik ieder die mij ooit kwaad heeft berokkent en nog kwaad zal berokkenen. Mag ik vandaag speciaal voor u voorlezen uit Jes. 55: 8,9 "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten". Laat deze woorden u troosten en luister naar Gods gedachten, die zo veelvuldig in de Bijbel staan. Misschien roept u net als de grandioze apostel Paulus eens op een dag:"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen". Rom. 11:33. Warme groeten met passie en plezier.

Kijk eens in zijn trouwe, lieve ogen.

F.O. 28-10-2002

terug