Identificatie,

lieve vriend(in),

schept wonderen van vriendschap en leven. Een prachtig voorbeeld daarvan in het Oude Testament van de Bijbel geeft de profeet Elia in 2 Kon 4: 34-37. Mond op mond, ogen op ogen, handen op handen en voorover buigen bracht reanimatie van de gestorven jongen. Het probleem van de ander tot mijn eigen probleem maken en vandaar uit oplossingen zoeken en aanreiken. Het geheim van Jezus Christus immers is: Hij heeft zich volledig met elk mens ge´dentificeerd, is aan hen gelijk geworden en reikt hen eeuwig leven aan. Wandelen in het licht zoals Hij in het licht is, betekent dus: onszelf identificeren met onze naaste en oplossingen van hun problemen zoeken en aanreiken. Dat vind ik een fascinerend aspect van het leven met God en Christus, omdat het ons nooit werkloos laat, maar steeds verder doet groeien in Liefde en Inzicht. Identificatie met drie wanhopige studentes Psychologie die al vier keer gezakt waren voor een wiskundetoelatingstoets bracht mij tot de ontdekking van Kijdedoco: een zeer effectieve, uiterst eenvoudige en transparante nieuwe kijk op Wiskunde. Warme groeten met passie en plezier.

droog schuilen tijdens de vloed

F.O. 28-4-2003

terug